报名手续/富士国际学院

Lịch trình cho đến khi nhập học

Lịch trình(Kỳ nhập học tháng 10)

Tuyển khảo đợt 1 (phỏng vấn)
 
Từ 1/5 đến 20/5

Tuyển khảo đợt 2 (Kiểm tra tài liệu)
 
từ 1/4 đến 6/6

※Chỉ những người đỗ vòng 1 mới đủ tư cách thi vòng 2★Nhập học tháng 4

Thời gian tuyển sinh tháng 9 đến cuối tháng 11
Thực hiện thi tuyển tùy từng nơi
Thời gian gửi hồ sơ sang trường tháng 10 đến đầu tháng 12
Thông báo kết quả xét tuyển cuối tháng 2
Thủ tục nhập học cuối tháng 2 đến đầu tháng 3
Xin visa cuối tháng 2 đến cuối tháng 3
Tới Nhật đầu tháng 4


★Nhập học tháng 7

Thời gian tuyển sinh tháng 12 đến cuối tháng 2
Thực hiện thi tuyển tùy từng nơi
Thời gian gửi hồ sơ sang trường tháng 1 đến đầu tháng 3
Thông báo kết quả xét tuyển cuối tháng 5
Thủ tục nhập học cuối tháng 5 đến đầu tháng 6
Xin visa cuối tháng 5 đến cuối tháng 6
Tới Nhật đầu tháng 7ページの先頭へ